Vår brandjalusi av stål är avsedd för brandsektionering i industrier, kommersiella lokaler och offentliga miljöer. Den kan även användas som ett kombinerat brand- och inbrottsskydd.

En brandjalusi är konstruerad av sammanlänkade stållameller med en höjd av 76 mm. Styrskenor, rökskena och kåpa tillverkas av bockad stålplåt. Både jalusi och styrskenor levereras som standard i galvaniserat utförande. Jalusien styrs antingen av en smältsäkring som reagerar vid 70 grader eller med hjälp av ett 24V brandlarm.