Rulljalusier hjälper dig att stänga, skärma av och förhindra smuts att komma in i din lokal. Den ingår allt oftare som en viktig komponent i ett medvetet säkerhetstänkande. Rulljalusier kan ha god genomsikt eller inte, allt efter behov.

Rulljalusier fungerar som en tydligare avstängning eller avskärmning än ett galler, eftersom den inte går att tränga igenom med fingrar eller redskap. Rulljalusier består av bockade profiler av antingen galvaniserat stål eller aluminium, som rullas upp på stålvals och löper i styrskenor av stål eller aluminium med stabila infästningspunkter. Gallerbolaget erbjuder ett antal olika rulljalusier, i stål och aluminium eller i det superstarka och glasklara plastmaterialet polykarbonat.