Vår brandjalusi av stål är avsedd för brandsektionering i industrier, kommersiella lokaler och offentliga miljöer. Den kan även användas som ett kombinerat brand- och inbrottsskydd.

En brandjalusi är konstruerad av sammanlänkade stållameller med en höjd av 76 mm. Styrskenor, rökskena och kåpa tillverkas av bockad stålplåt. Både jalusi och styrskenor levereras som standard i galvaniserat utförande. Jalusien styrs antingen av en smältsäkring som reagerar vid 70 grader eller med hjälp av ett 24V brandlarm.

Om du önskar kan fler funktioner läggas till: Du kan ansluta olika signalsystem, varningslampor, sirener och högtalarröster eller lägga till en stoppfunktion som gör att en brandjalusi stannar till innan det stängs, detta för att skapa ytterligare en utrymningsväg.  Vår brandjalusi kan även förses med olika låsningstyper för att  fungera som en kombination av inbrottsskydd och avskiljningsjalusi.

Vår brandjalusi har en jalusimatta och en kåpa av förzinkad plåt. Den har också ett styrskåp med batteribackup som testar sig självt var 48:e timma för att garantera funktionen. Styrskåpet är förberett för inkoppling av brandlarm, rök/värmedetektor, siren, blixtljus med mera.

Tekniska specifikationer

Profilhöjd: 76 mm

Vikt: 10kg/kvm

Format: Max format utgör 12000 mm x 6 000 mm

Material: Galvaniserad stålplåt

Övrigt: Brandjalusierna är typgodkända av Swedcert i brandklass E 240 och EI240 med sprinkling