GB Aluminium och säkerhetsglas

Gallerbolaget erbjuder brandklassade dörrar, fasadsystem och kompletta entrépartier i aluminium eller säkerhetsglas. Partier i aluminium kan antingen levereras rena eller lackerade i valfri RAL-kulör. På så sätt passar alltid våra system in i din unika miljö.


Kategori


Dela

För dörr, fasad och entré

Möjlighet till anpassad utformning är i stort sett obegränsat. Vi förser även dina dörrar med automatisk öppningsmöjlighet om du så önskar.

En fasad projekteras för att klara ett antal olika funktionskrav för aluminiumpartier och fasadsystem. Dessa kan exempelvis vara:

Belastningskrav: Vindlast, egenvikt
Täthetskrav: Lufttäthet, vattentäthet, diffusionstäthet
Energihushållning: U-värden, värmeöverskott/kylbehov
Ventilationskrav: Komfortventilation, brandventilation
Drift- och underhållsanordningar: Rengöring, beständighet, personsäkerhet
Brandkrav: Brandavskiljande, förhindra brandspridning
Bullerkrav: Luftljud, trafikbuller

Kontakta oss för mer information

Ring oss på 0771–195 195Skicka till info@gallerbolaget.se

Service från Gallerbolaget?

– Ja, självklart! Att få service ska vara enkelt. När du använder Gallerbolaget som leverantör vet du att du får kvalitet i alla led. Det betyder att du kan lita på att vi servar ditt inbrottsskydd när du behöver det. Ring oss när du har behov, så kommer vi så fort vi kan.

Underhåll

Gallerbolaget hjälper dig gärna med återkommande underhåll. Då bokar vi in en tid och kontaktar dig när det börjar bli dags. Du behöver inte teckna avtal.

Gallerbolaget

Vi har branschens bästa kompetens nära till hands för dina behov och frågor om inbrottsskydd och säkerhet. Gallerbolaget har egna kontor i Stockholm och Norrköping.

Huvudkontor & tillverkning

Furingstadsvägen 70-72
605 91 Norrköping

Växel: 011- 190670
E-postinfo@gallerbolaget.se

Försäljningskontor Stockholm

Lövkojsgränd 12
165 75 Hässelby

Växel: 08-558 076 50
E-postinfo@gallerbolaget.se

Din säkerhet-vårt jobb!