Din säkerhet-vårt jobb!

Välkommen till Gallerbolaget!


Vi säljer rullgaller, jalusier, brandjalusier, smidesgaller, gallergrindar, entrépartier, brand/säkerhetsdörrar, brandgardiner och andra säkerhetslösningar.

Gallerbolaget strävar efter att vara den självklara partnern när, men helst innan, olyckan är framme. Våra korta leveranstider, med eller utan montering, har gjort oss till en efterfrågad samarbetspartner inom skalskydd.

Vi levererar och monterar i såväl offentliga som privata miljöer.

Läs mer

Ring oss.


Med branschens mest erfarna kompetens samlad, är vi tillgänglig för dig när som helst under dygnet, var du än befinner dig.

Ring oss på 0771–195 195

Våra tjänster & produkter


När du vill skydda dig och din lokal mot inbrott och skadegörelse och samtidigt har behov av god genomsikt

LÄS MER

Rulljalusier hjälper dig att stänga, skärma av och förhindra smuts att komma in i din lokal.

LÄS MER

Vid brand står både liv och stora materiella värden på spel. Det är därför viktigt att i möjligaste mån förhindra brand.

LÄS MER

Motverkar dyra skador på material och byggnader orsakade av tunga lastbilar vid lastning och lossning av gods.

LÄS MER
“När du använder Gallerbolaget som leverantör vet du att du får kvalitet i alla led.”